فشار پکیج بوتان یکی از دلایل سرد شدن آب مصرفی و حمام و رادیاتور افت فشار پکیج دیواری است. علت افت فشار پکیج می تواند به دلیل خراب شدن منبع انبساط، نشتی لوله های آب و رادیاتور، سوراخ بودن مبدل حرارتی است. در این حال باید فشار بار پکیج را افزایش دهید. فشار بار پکیج دیواری در حد استاندارد باید بین ۰٫۷ و بیشتر از ۲ نباشد؛ در صورت کاهش فشار بار و نزدیک شدن به عدد صفر باید فشار پکیج دیوار را بالا ببریم که در این راهنما با نحوه بالا بردن فشار (بار) پکیج آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.


بالا بردن فشار پکیج

بالا بردن فشار پکیج

فشار بار پکیج دیواری در حد استاندارد باید بین 1.5 و 2 بوده و بیشتر از 2 نباشد. در صورت کاهش فشار بار و نزدیک شدن به عدد صفر باید فشار پکیج دیوار را بالا ببریم که در این راهنما با نحوه بالا بردن فشار بار آشنا خواهید شد.

چگونه فشار پکیج بوتان را بالا ببریم

چگونه فشار پکیج دیواری بوتان را بالا ببریم

فشار بار پکیج دیواری در حد استاندارد باید بین 1.5 و 2 بوده و بیشتر از 2 نباشد. در صورت کاهش فشار بار و نزدیک شدن به عدد صفر باید فشار پکیج دیوار را بالا ببریم که در این راهنما با نحوه بالا بردن فشار بار آشنا خواهید شد.